Anthropological Index Online

ZeszytyZesz pań Muz etnogr

Current details (1982 - )

TitleZeszyty
AbbreviationZesz pań Muz etnogr
AIO StatusNot indexed
PublisherPaństwowe Muzeum etnograficzne
Place of publicationWarsaw
From1982

Previous details: 1979 - 1982

TitleZeszyty
AbbreviationZesz pa Muz etnogr
AIO StatusIndexed
PublisherPaństwowe Muzeum etnograficzne
Place of publicationWarsaw
From197920
To198223

Previous details: 1963 - 1978

TitleZeszyty
AbbreviationZesz pa Muz etnogr
AIO StatusIndexed
PublisherPaństwowe Muzeum etnograficzne
Place of publicationWarsaw
From19634/5
To197818/19

Previous details: 1960 - 1962

TitleZeszyty etnograficzne Museum Kultury i Sztuki ludowej w Warszawie
AbbreviationZesz pa Muz etnogr
AIO StatusIndexed
PublisherPaństwowe Muzeum etnograficzne
Place of publicationWarsaw
From19601
To19623